Objednávání

Objednávání na základě FT poukazu je možné pouze ve ČTVRTKY a PÁTKY, a to osobně a v době provozu recepce:

ČTVRTEK  7:30-11:30 a 12:00-14:30

PÁTEK       7:30-11:30 a 12:00-13:30

 

Nejčastěji kladené otázky

Níže uvádíme odpovědi na nejčasteji kladené otázky. Pokud zde nenajdete odpověď na Vaši otázku, prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 549 259 543. Pokud se nemůžete dovolat, omlouváme se – plně se věnujeme našim pacientům. Využijte prosím k dotazu náš email – info@fyzioterapielhi.cz.

Objednání:

 1. Jak se mám objednat k rehabilitaci?
 2. Jak dlouho se čeká na zahájení rehabilitace?
 3. Musím být k vyšetření odeslán praktickým lékařem nebo specialistou?
 4. Jak dlouho trvá vyšetření rehabilitačním lékařem?
 5. Jak dlouho budu čekat, než příjdu na řadu?
 6. Co si mám s sebou přinést, pokud jsem objednán na magnetoterapii?
 7. Co si mám s sebou přinést, pokud jsem objednán na elektroléčbu?
 8. Co si mám s sebou přinést, pokud jsem objednán na individuální terapii?
 9. Co si mám s sebou přinést, pokud jsem objednán k rehabilitačnímu lékaři?

Léčba:

 1. Jsou ošetřující fyzioterapeuti plně kvalifikovaní?
 2. Pro hoho je rehabilitace/fyzioterapie přínosná?
 3. Která onemocnění mohou být rehabilitací léčená?
 4. Jak se fyzioterapie liší od alternativních způsobů léčby?

Platby:

 1. Výkony hrazené ze zdravotního pojištění
 2. Výkony hrazené pacientem nebo úhrada z FKSP
 3. Regulační poplatek 30Kč

 

 

Jak se mám objednat k rehabilitaci?

K objednání na vstupní vyšetření rehabilitačním lékařem na základě žádanky/K poukazu je třeba se telefonicky objednat v době 7:30 – 11:30 nebo 12:00 – 14:30 (pondělí-středa) na čísle 541 210 320, případně v době 7:30 – 11:30 a 12:00 – 14:30 (čtvrtek, v pátek jen do 13:30) na čísle recepce – 549 259 543.

K objednání procedur předepsaných lékařem na FT poukazu je třeba se osobně dostavit ve čtvrtek nebo pátek v době 7:30 – 11:30 nebo 12:00 – 14:30 (do 13:30 v pátek). Pro doplňující informace zavolejte na číslo naší recepce: 549 259 543.
Nahoru

Jak dlouho budu čekat na zahájení rehabilitace?

V akutních případech se snažíme pacientům nabídnout termín vstupního vyšetření lékařem během 48 hodin. O tom, jaká procedura bude zvolena a kdy bude zahájena léčba, rozhodne Váš ošetřující fyzioterapeut / rehabilitační lékař. V některých případech je vhodné zahájit léčbu co nejdříve, v některých případech je vhodné zahájení léčby o několik dní odložit.
Nahoru

Musím být odeslán k vyšetření praktickým lékařem nebo specialistou?

Je pravděpodobné, že své obtíže budete nejprve konzultovat se svým praktickým lékařem či specialistou, který Vás má dlouhodobě v péči. Náš rehabilitační lékař může v některých případech zahájit léčbu bez předchozího objednání. Na nejlepším postupu je vhodné se s námi předem telefonicky domluvit.
Nahoru

Jak dlouho trvá vyšetření rehabilitačním lékařem?

Pokud se nejedná o obzvláště komplikovaný stav, vstupní vyšetření rehabilitačním lékařem trvá do 30 minut. Během vstupního vyšetření se Vás lékař důkladně zeptá na Váš zdravotní stav včetně historie stávajícího onemocnění, vyšetří Vás a doporučí nejlepší léčebný postup. Kontrolní vyšetření obvykle trvá do 20 minut. V rámci kontrolního vyšetření budete dotázáni, zda se stav zlepšil, budete znovu vyšetřeni a s lékařem se domluvíte na dalším postupu.
Nahoru

Jak dlouho budu čekat, než přijdu na řadu?

Léčebné procedury pacientů plánujeme tak, aby pacient nemusel čekat. V ojedinělých případech, kdy fyzioterapeuti / lékař řeší neočekávaný a neodkladný stav, může dojít k delší prodlevě. V tomto případě budete o prodlevě dopředu informováni.
Nahoru

Co si mám s sebou přinést, pokud jsem objednán na elektroléčbu?

Na elektroléčbu si prosím přineste velký ručník.
Nahoru

Co si mám s sebou přinést, pokud jsem objednán na magnetoterapii?

Na magnetoterapii si prosím přineste velký ručník. Prosím upozorněte fyzioterapeuty, pokud užíváte léky na ředění krve, a dále také na všechny kovové materiály v těle (např. kloubní náhrady), na kardiostimulátor, kochleární implantát apod.
Nahoru

Co si mám s sebou přinést, pokud jsem objednán na individuální terapii?

Na cvičení si prosím přineste na převlečení volný sportovní oděv a ručník. Taktéž doporučujeme cvičit v ponožkách (nikoliv na boso).
Nahoru

Co si mám s sebou přinést, pokud jsem objednán k rehabilitačnímu lékaři?

K vyšetření u rehabilitačního lékaře si prosím doneste výsledky vyšetření, které se vztahují k Vašim obtížím. V naprosté většině případů Vás rehabilitační lékař požádá o svléknutí do spodního prádla a vyšetří Vás.
Nahoru

Jsou ošetřující fyzioterapeuti plně kvalifikovaní?

V našem zařízení pracují pouze plně kvalifikovaní fyzioterapeuti a rehabilitační lékaři, kteří si své dosavadní vzdělávání pravidelně rozšiřují o doplňkové kurzy a školeni.
Nahoru

Pro koho je rehabilitace/fyzioterapie přínosná?

Rehabilitační léčba je určená pacientům všech věkových skupin a je zaměřena na zvýšení pohyblivosti a funkce svalově-kloubního systému, úlevu od bolesti a nastolení správných pohybových návyků. Léčba řeší nejen akutní stavy, ale snaží se předejít rozvoji dlouhodobých obtíží.
Nahoru

Která onemocnění mohou být rehabilitací léčena?

Rehabilitace může pomoci téměř ve všech případech, které se projeví bolestí, slabostí, zatuhnutím a/nebo omezením hybnosti některé části těla. Před zahájením léčby by měl být pacient řádně vyšetřen rehabilitačním lékařem, či jiným specialistou, který vyloučí stavy nevhodné pro rehabilitaci a zvolí nejlepší postup léčby.
Nahoru

Jak se fyzioterapie liší od alternativních způsobů léčby?

Účinnost standardních léčebných metod, včetně fyzioterapie byla potvrzena za přesně definovaných podmínek vědeckých studií. U alternativních metod toto ověření nikdo neprovedl, nebo vědecký výzkum jednoznačné potvrzení účinnosti nepřinesl. To neznamená, že alternativní způsoby léčby nemohou v jednotlivých případech přinést úlevu, či zlepšení zdravotního stavu. Pokud je pacient o této skutečnosti řádně informován, souhlasí s aplikací alternativního způsobu léčby a to buď samostatně, nebo v kombinaci se standardní léčbou a je připraven náklady spojené s poskytnutím alternativní léčby uhradit, je postup zcela v souladu se současnými etickými principy a ve správně zvolených případech ho lze doporučit.
Nahoru

Výkony hrazené ze zdravotního pojištění

Všechny výkony indikované odborným lékařem – s VÝJIMKOU LASERU, APLIKACE PLYNOVÝCH INJEKCÍ (CO2), Guna MD a LOKÁLNÍHO ANESTETIKA a KLASICKÝCH MASÁŽÍ – jsou plně hrazeny Vaší pojišťovnou.

Nahoru

Výkony hrazené pacientem nebo úhrada z FKSP

Seznam výkonů hrazených pacientem je k dispozici v naší ambulanci. Po předchozí domluvě je také možné využít k úhradě procedur (nehrazených z veřejného pojištění) příspěvek od Vašeho zaměstnavatele z FKSP. O aktuální informace můžete také požádat na telefonním čísle: 549 259 543.
Nahoru

Regulační poplatek 30,- Kč

V souladu s platnými zákony již není od 1. ledna 2015 vybírán v rámci vyšetření rehabilitačním lékařem poplatek 30,- Kč. Vyšetření/ošetření fyzioterapeuty žádnému poplatku nepodléhá.
Nahoru

Více informací:

 • 549 259 543
  Provozní doba recepce:
  pondělí - čtvrtek: 7:30 — 14:30, pátek: 7:30 — 13:30
  (polední pauza 11:30 — 12:00)
 • Fyzioterapie LHI, s.r.o.
  Herčíkova 23, 612 00 Brno-Královo Pole